Kdo je prof. Dr. Zoltán Várady?
(zpracováno z jeho vlastního životopisu publikovaného v rámci 37. Mezinárodního Váradyho workshopu v roce 2022)
 
Dr. Zoltán Várady se narodil v roce 1937 v maďarské Budapešti. Maturuje tamtéž v roce 1955 a promuje na Budapešťské lékařské fakultě v roce 1961. Během studií, jako mnoho budoucích chirurgů, pracuje jako pomocná vědecká síla na anatomickém ústavu.
Po promoci se věnuje chirurgii všeobecné i ortopedické, navrhuje zjednodušené verze různých chirurgických postupů – již jako velmi mladý o nich přednáší v roce 1964 na 51. sjezdu Německé ortopedické společnosti, publikuje ve svém rodném jazyce i v němčině. 1966 atestuje z chirurgie. Záhy na to odjíždí do Frankfurtu nad Mohanem na pozvání tamější Univerzitní chirurgické kliniky, kde pracuje do roku 1972 se zaměřením na cévní chirurgii a flebologii. V roce 1972 otevírá ve Frankfurtu na Mohanem vlastní praxi, kterou následně rozšiřuje v privátní kliniku, na které se se svými spolupracovníky věnuje převážně flebologii, angiologiii a lymfologii. Ve své klinické a výzkumné práci se zaměřuje především na mikrochirurgii varixů, vyvíjí vlastní techniku krosektomie. Modifikuje dosavadní mikrochirurgické respektive flebektomické techniky – k tomu používá sadu vlastního instrumentaria – v níž jsou nejznámější Váradyho háčky a preparační a disekční špachtle, známá jako „Spatula“.
Svou dovednost si nenechává zásadně pro sebe – kromě kolektivu spolupracovníků otevírá svou kliniku každému, kdo o Váradyho mikrochirurgii varixů jeví zájem. V roce 1987 pořádá první Váradyho workshop pro flebologii, lymfologii a angiologii – letos v Praze bude jeho 39. ročník. Pedagogicky působí také v exotické destinaci – National University of Mexico Puebla - kde je v roce 1986 jmenován mimořádným profesorem. Počty jeho přednášek jsou do stovek, publikací jsou desítky. Je čestným členem řady významných flebologických společností po celém světě – od roku 2005 i České flebologické společnosti ČLS JEP.
Tento krátký životopisný přehled zakončeme vlastními slovy prof. Váradyho: „Vždy jsem chtěl vyvíjet vlastní věci a nepoužívat zažité a navyklé metody. Jsou lidé, kteří vyvíjejí nové věci, a jiní, kteří jen již vyvinuté opakují. Na kongresech se většinou probírají témata, která jsou již dávno známá, v bezpočtu variací, které však nejsou příliš užitečné. Osvědčené metody jsem již měnil podle logických hledisek. Tak například jsem kdysi známý řez krossektomií udělal jinak; kůži jsem řezal pod úhlem, protože to přineslo nejlepší kosmetické výsledky. Spodní vrstvy jsem oddělil podélně, abych mohl co nejvíce chránit lymfatický systém. Nejšetrnější je samozřejmě metoda, která se zcela obejde bez krossektomie a strippingu.“
Letos máme tu čest, přivítat prof. Váradyho po 19 létech v Praze – kliniku předal již v roce 2004 svému vynikajícímu žáku prof. Dr. Zoltánu Böhmovi, sám zůstává jejím prvním rádcem a konzultantem. Spolu s ním přivítáme i jeho mnohaleté následovníky, mimo jiné prof. Alexandra Flora z Rakouska, dr. Františka Žernovického jun. ze Slovenska a prof. Imre Bihariho z Maďarska.

prim. MUDr. Jaroslav Strejček, CSc.