Úvodní slovo prezidenta
47. flebologických dnů


Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové,

letošní, v pořadí již 47. flebologické dny plánujeme zorganizovat v osvědčeném dvoudenním formátu s převahou on-site prezentací v důstojném a velmi atraktivním prostředí centrální Prahy. Vzhledem k nepředvídatelnému chování kovidové pandemie, která nás již několik let významně omezuje v našem běžném, společenském i odborném životě, připravujeme konferenci v hybridní formě s možností on-line připojení přednášejících i všech ostatních účastníků.

Bude to už 8 let, kdy se 39. flebologické dny konaly v Hradci Králové a jejich ústředním tématem byla „Kontroverzní a aktuální témata v moderní flebologii". Na základě mnoha pozitivních ohlasů na toto uspořádání jsme se rozhodli podobný formát zařadit i na letošní setkání a bude jistě zajímavé posoudit, zda se odborné názory a guidelines za uplynulá léta nějak změnily. Navíc, celý obor se velmi dynamicky rozvíjí a některé nové metody, dnes již zcela běžně dostupné, se před lety ještě vůbec neužívaly. Nebude to ale zdaleka jenom žilní chirurgie, ale odborný program se zaměří na všechny aspekty žilních onemocnění a poskytne nejaktuálnější informace i z příbuzných oborů od anatomie, přes angiologii, dermatologii až k lymfologii.

Věříme, že přednesená sdělení budou pro Vás přínosná a že přispějí k prohloubení znalostí a výměně zkušeností mezi zúčastněnými odborníky, kteří se touto interdisciplinární problematikou zabývají.
Těšíme se na shledání s Vámi v Praze ale také i v kyberprostoru, pokud to bude aktuální situace vyžadovat.

Váš
Svatopluk Kašpar

Slovo předsedy České flebologické společnosti ČLS JEP


Vážená česká obci flebologická, milí kolegové se zájmy společnými či blízkými,

dovoluji si Vás pozdravit opět v době, kdy se konečně rýsuje konečná podoba letošních, v pořadí již 47. flebologických dnů.

V předchozích létech jsme museli v rámci význačných ekonomických restrikcí nekompromisně zeštíhlit podobu našich konferencí a uchýlit se do finančně nenáročných (ale příjemných!) prostor Lékařského domu. V období vrcholící pandemie přišel na řadu i webinář, upořádaný za význačné pomoci viceprezidenta International Union of Phlebology prof. Sergia Gianesiniho. Angličtina jako jednací jazyk, mezinárodní WIN-foundation a její možnosti celosvětové propagace akcí, špičkoví spíkři z celého světa zajistily téměř záviděníhodné dvoutisícové auditorium. Také loňské 46. flebologické dny dvojice prezidentů dr. Hnátka a prof. Kachlíka pořádané na půdě II. lékařské fakulty byly jednoznačně vynikající, svou náplní přesahující bohatě český prostor.

Sestavením odborného programu pro letošní naše setkání v roli prezidenta kongresu byl výborem ČFLS pověřen jeho dlouholetý člen, vědecký sekretář a v zahraničních kruzích vysoce uznávaný představitel české flebologie, pionýr endovenózních technik, prim. MUDr. Svatopluk Kašpar, Ph.D. (mimochodem letošní jubilant)...

Milý Svaťo, kromě upřímného přání pevného zdraví za sebe a nepochybně i nepřehledný dav těch, kteří Tě uznávající jako vynikajícího odborníka a kvalitního člověka, se všichni těšíme na Tebou připravený program, na který Vás s výborem ČFLS srdečně zveme.

Jaroslav Strejček