Akreditace ČLK

Vzdělávací akce je akreditována Českou lékařskou komorou a pořádána dle stavovského předpisu ČLK číslo  16.
ID vzdělávací akce:

Název vzdělávací akce:

Počet přidělených kreditů: