Akreditace ČLK

Vzdělávací akce je akreditována Českou lékařskou komorou a pořádána dle stavovského předpisu ČLK číslo 16.

ID vzdělávací akce:
108440

Název vzdělávací akce:
47. flebologické dny s mezinárodní účastí

Počet přidělených kreditů:
12


Zpráva:
Schváleno dle SP 16. Certifikáty za vzdělávací akci se vydávají pouze s počtem kreditů, se kterými byla akce akreditována.