Rámcový program 47. flebologických dnů v Praze

Kontroverzní témata v moderní flebologii
 
 • Řešení varikózních větví při ablaci – současně nebo odloženě?
 • MOCA /Clarivein/ vs. lepidlo vs. termální ablace
 • Endovenózní laser /EVLA/ s tumescencí či bez
 • Rekurence v oblasti junkcí – radikální chirurgie vs. miniinvazivní přístup
 • EVLA s 1470nm vs. 1940nm
 • Kombinovaná technika typu LAFOS a SFALT vs. laser bez tumescence
 • Komprese po skleroterapii – ani či ne
 • Povrchová žilní trombóza – léčba konzervativní nebo chirurgická
 
Sympozium GUIDELINES
 
 • Guidelines in phlebology – overview
 • NICE guidelines
 • French guidelines in phlebology
 • EBM /evidence-based medicine/ in German phlebology
 • EMB in Polish phlebology
 • US guidelines in phlebology
 • Czech recommendations for CVD therapy
Panelové diskuze
 
 • A: V. saphena parva: anatomie, ultrazvuk, terapie
 • B: Recidivy v oblasti junkcí: morfologie, ultrazvuk, prevence, terapie

Samostatná aktuální sdělení
 
 • Je nutno vysadit hormony před endovenózním ošetřením varixů
 • Antikoagulační léčba před operací varixů – vysadit či ne
 • Anatomie perforátorů dolních končetin
 • Terapie perforátorů
 • Kompresivní terapie po operaci a endovenózním ošetření varixů
 • Žilní lepidlo – výhody a nevýhody
 • Hungarian experience with different types of glue
 • SYNCHRONOUS study /synchronous treatment of anterior accessory vein/
 • Prevention in phlebology – results of PREVENT 2 study
 • Jak vyhodnit reálné riziko tromboembolických komplikací při endovenózních výkonech?
 • Výsledky klinického standardizovaného vyhodnocení současných možností echoterapie varixů (Studie TT)
 • Cyanoakrylátová embolizace varixů – neobvyklé sonografické nálezy při následných kontrolách – sieve phenomenon
 • Tumescentní sonosklerotizace insuficientní vena saphena magna
 • Použítí katetru ELVeS Radial 2 ring Pro k termální i netermální ablaci